ดาวน์โหลดเกมส์ สำหรับ PC ( กรุณาปิดแอนตี้ไวรัสก่อนดาวน์โหลด และติดตั้งครับ )

File Size Description Link
ตัวเกมส์ V.20 ล่าสุด (ลิ้งที่ 1) 2.3 GB Google Drive Download
ตัวเกมส์ V.20 ล่าสุด (ลิ้งที่ 1 สำรอง) 2.3 GB Google Drive Download
ตัวเกมส์ V.20 ล่าสุด (ลิ้งที่ 2 สำรอง) 2.3 GB Google Drive Download